In augustus 2016 bestaat A. van Casteren Tilburg BV 40 jaar! In augustus 1976 is de organisatie door Toon van Casteren samen met zijn zonen Ton, Gerard en Jac opgestart. Met ongeveer tien werknemers in dienst verzorgden zij grond-, straat- en sloopwerkzaamheden.

Door de tijd heen is de organisatie gegroeid. Niet alleen in het aantal werknemers, maar ook in de behoefte aan meer capaciteit en mogelijkheden. De organisatie verhuisde naar nieuwe locaties, waarbij de oppervlakte steeds groter werd. Inmiddels werken er ongeveer 35 mensen op de locatie aan de Siriusstraat, waar Gebr. van Esch Wegenbouw BV en A. van Casteren Tilburg BV samen gevestigd zijn.

Uitbreidingen in de dienstverlening werden gedaan in transportwerkzaamheden ten behoeve van glasinzameling, op- en overslag van afval en het transporteren van afvalperscontainers naar het spoor op industrieterrein Loven. Toen de stortplaats Spinder verkocht werd, vielen deze werkzaamheden weg en werden nieuwe activiteiten ontplooit. Met de verhuizing naar de Siriusstraat kwam er ook de ruimte om een grondbank op te zetten en puinrecycling te verzorgen. De laad- en loskade aan deze locatie bood bovendien de mogelijkheid om zeezand in te varen. Als aanvulling op de sloopwerkzaamheden kon men A. van Casteren Tilburg BV destijds ook inschakelen voor asbestverwijdering.

Na de overname door de holding Gebr. Van Esch BV in 2011 werd de toekomst van A. van Casteren Tilburg BV gewaarborgd. Onder de nieuwe leiding is de ontwikkeling van de organisatie doorgegaan. Zo is de omvang van de projecten erg gegroeid. Er zijn nu meer grote, langlopende projecten in beheer dan vroeger. Ook zijn er diverse certificaten gehaald, zoals voor bodemsanering (BRL 7000) en opnieuw voor asbestsanering (SC530). Bovendien is er voortdurend aandacht voor modernisering en aanvulling van het machinepark passend bij de dienstverlening. De laatste uitbreiding van de dienstverlening betreft de levering van grond en bouwstoffen in big-bags. Dit biedt A. van Casteren Tilburg BV de mogelijkheid om ook te leveren aan nieuwe doelgroepen, zoals bijvoorbeeld tuinders, die vaker kleinere hoeveelheden afnemen.

Maar het gaat niet alleen om groei. Er blijft uiteraard aandacht voor kwaliteit en voor duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. De ISO 14001 certificering (die overigens voor de hele holding geldt) en het behalen van niveau 5 op de CO2 prestatieladder onderstrepen dat.