De afgelopen tijd zijn we bij JvESCH druk bezig geweest met de curatieve bestrijding van de eikenprocessierups. De eikenprocessierups is een behaarde larve die tussen begin april en eind juli verschillende larvestadia doorloopt. Je vindt hem vooral op zomereiken. De brandharen die deze rups ter verdediging met zich meedraagt, zorgen voor uitslag die zorgt voor jeuk, geïrriteerde ogen en luchtwegen. Dit veroorzaakt overlast voor mensen en dieren die in de buurt van eikenbomen wonen en voorbijgangers.

Curatieve bestrijding
De eikenprocessierups komt vanaf juni in grote nesten op de bomen voor, Dit is het moment dat wij starten met de curatieve bestrijding. Hiervoor gaan we met verschillende teams op pad om de nesten van de eikenprocessierupsen op te zuigen met een speciale zuiger.

Preventieve bestrijding
Bestrijding vindt bij ons niet alleen curatief plaats, maar ook preventief. Hiervoor is het belangrijk de natuurlijke ecologische structuur zo veel  mogelijk te behouden of waar nodig te herstellen. Onze experts doen dat bijvoorbeeld door op een andere manier te maaien en de natuur meer zijn gang te laten gaan. Zo voeren we voor de gemeenten Breda in het voorjaar een aangepast maaibeleid voor bermen waar eikenbomen in staan. Dit houdt in dat we alleen stukken maaien die noodzakelijk zijn voor de verkeersveiligheid. Door de rest van het gras rond eikenbomen te laten staan ontstaat er een natuurlijk leefgebied voor vijanden van de eikenprocessierups.

Ontzorgen van opdrachtgevers
JvESCH zoekt al vroeg in het jaar met gemeentes de afstemming om het bestrijdingstraject zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. Wij zorgen daarvoor bij elke opdrachtgever voor een beleids- en beheer-advies op maat, met daarin een duidelijk duidelijke planning en voorstel voor omgevingsmanagement. Voor ons staat voorop dat we een zo duurzaam en veilig mogelijke uitvoering willen bewerkstelligen, waar de opdrachtgever geen omkijken naar heeft. Ook communicatie met de omgeving (tijdens bijvoorbeeld de afwikkeling van de meldingen) is hierbij een belangrijke factor.