Boomverzorging bij JvESCH

Dagelijks onderhouden we bij JvESCH een groot bomenbestand in uiteenlopende projecten. Civiele projecten met groeiplaatsen erin, boom gerelateerde projecten, groen projecten maar ook rooi en snoei bestekken.

Maar wat houdt boomverzorging nu precies in? Voor het antwoord op deze vraag belden wij met Tom Greve, projectleider en boomtechnisch adviseur bij JvESCH.

Boomverzorging

“In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken is boomverzorging meer dan alleen het snoeien en rooien van bomen. Zo monitoren we na het aanplanten het bodemvocht, de gaswisseling en het water geven. Ongeveer drie jaar na het planten wordt de boom voor het eerst gesnoeid, de begeleidingssnoei. Hierbij kiezen we bij elke boom welke tak wel of niet weg moet om een duurzame en veilige boom kwalitatief goed uit te laten groeien. Wanneer de boom het gewenste eindbeeld heeft bereikt voeren we alleen nog onderhoudssnoei uit, waarbij we alleen probleemtakken verwijderen.”

Onderzoek

“Naast bovenstaande werkzaamheden controleren we een boom regelmatig visueel op veiligheid. Dit gebeurt één keer in de vier jaar voor bomen zonder noemenswaardige afwijkingen. Vinden we wel afwijkingen, dan doen we verder technisch onderzoek naar de oorzaak. Zo’n afwijking kan bijvoorbeeld komen door (parasitaire)zwamaantastingen, ziekten, plagen of probleemtakken zoals een plakoksel en afgestorven hout. We beoordelen welk effect dit heeft op de boom en nemen indien nodig maatregelen.

Gaat de conditie van een boom achteruit, dan doen wij een groeiplaatsonderzoek. Daarnaast voeren wij bomen effect analyses uit bij bomen die binnen een voorgenomen projectgebied staan om te toetsen of de boom met de geplande werkzaamheden duurzaam behouden kan blijven.”

Van plan tot uitvoering

“Bij projectontwikkeling zijn we al in een vroeg stadium betrokken. Samen met de klant maken we inzichtelijk wat de wensen en mogelijkheden zijn. Als alles duidelijk is wordt er een plan van aanpak voor de klus gemaakt. Zo denken we mee over de boomlocaties, te planten boomsoorten en hoe de ondergrondse groeiplaats er uit moet komen te zien.

We zijn op ons best bij projecten die we integraal uitvoeren, vanaf het projectplan tot het planten en onderhouden van de volwassen boom. Met als doel het ontzorgen van onze opdrachtgevers in combinatie met efficiënt werken en aandacht voor duurzaamheid.”

Duurzaamheid en sociaal ondernemerschap

“Om emissievrij te kunnen werken gebruiken we steeds meer elektrisch materieel, zoals elektrische kettingzagen en bladblazers. Dit heeft als bijkomend voordeel dat elektrische machines stiller zijn, waardoor we de geluidsoverlast voor de omgeving tot een minimum kunnen beperken.

Ook behouden we bomen waar mogelijk en hergebruiken we hout dat vrijkomt uit onze werkzaamheden. Het vrijgekomen stamhout gaat deels naar de sociale werkplaats van de Stadsboom in Nijmegen. Daar worden er bijvoorbeeld vogelhuisjes en eekhoorn huisjes van gemaakt.”

Boomverzorging in de praktijk

“Een mooi voorbeeld van de boomverzorging in uitvoering is het project voor de gemeente Nijmegen. Deze gemeente heeft het onderhoudt van haar gehele bomen bestand, bestaande uit een kleine honderdduizend bomen, aan JvESCH uitbesteed. Hier snoeien we één keer in de vier jaar alle bomen. Daarnaast vervangen wij tussen september en maart afgestorven bomen.”

Benieuwd naar wat JvESCH voor jou kan betekenen in de boomverzorging? Neem contact op met onze projectleider en boomtechnisch adviseur Tom Greve via de mail of bel met +31(0)411 – 647020.

Lees ook: Interview met boomverzorger Thieleman van Aerle.
Lees ook: Samenwerking JvESCH en Stadsboom in Nijmegen.