De veiligheidsmaatregelen vanuit de overheid in het kader van corona hebben uiteraard ook effect op de werkzaamheden die JvESCH uitvoert. We zien dit bijvoorbeeld terug in het sportveldenonderhoud. Doordat de sportclubs nu gesloten zijn, en de velden niet gebruikt worden, kiezen veel klanten ervoor om het benodigde onderhoud eerder uit te laten voeren dan oorspronkelijk gepland.

JvESCH is verantwoordelijk voor het onderhoud van ongeveer 200 sportvelden. We houden ons bezig met verticuteren, recycledressen, slepen, doorzaaien en bezanden. Daarnaast zijn er twee velden in de gemeente Landerd die compleet gerenoveerd worden, inclusief nieuwe drainage en beregening.
‘Het onverwachte voordeel voor ons is dat we nu complex voor complex kunnen werken, en dat de velden langer de tijd hebben om te herstellen’, vertelt Bart Mies, projectleider Groen & Sport. ‘Het feit dat momenteel de accommodaties niet gebruikt worden en veelal afgesloten zijn, vergroot de veiligheid voor onze medewerkers.’

Binnen zeven weken afgerond
‘Begin april werd gestart met de werkzaamheden, en als de weersomstandigheden zo blijven als nu, dan verwachten we binnen zeven weken af te kunnen ronden’, legt Bart uit. ‘Een team van vier chauffeurs is fulltime bezig met groot onderhoud. Diverse vrachtwagens en loaders worden ingezet om dressgrond en verschralingszand aan te voeren en te verwerken.’
De coronamaatregelen hebben voornamelijk invloed op de planning. ‘De collega’s die zich bezighouden met de sportvelden werken gelukkig veelal solistisch, en komen dus niet direct met elkaar in contact’, vertelt Bart. ‘Hierdoor is het voor hen niet bijkomend ingewikkeld om zich aan de geldende veiligheidsvoorschriften en afstands-regels te houden. Ook met opdrachtgevers wordt voornamelijk op afstand gecommuniceerd, en indien dit face-to-face móet zijn, dan wordt het buiten gedaan op locatie met voldoende ruimte.’

Focus op veiligheid binnen JvESCH
Het is fijn dat werkzaamheden als deze op dit moment gewoon doorgang kunnen vinden, mits de juiste veiligheidsmaatregelen gevolgd worden. Op locatie bij de projecten houdt dat voornamelijk in dat meer afstand wordt gehouden, dat bij sommige werkzaamheden extra beschermende kleding wordt gedragen en dat er maximaal twee collega’s in een ruimte of werkvoertuig gaan. Inge van Esch, directeur, voegt toe: ‘We volgen de richtlijnen van het RIVM. We proberen daarnaast de verplaatsingen tussen onze vestigingen zo veel mogelijk te beperken en waar mogelijk werken collega’s thuis in plaats van op kantoor. Zo proberen we een zo veilig mogelijk werkklimaat voor onze collega’s te realiseren in deze coronatijden.’