Bomen

Het team van JvESCH heeft alle kennis en kunde in huis op gebied van boomverzorging en adviseren u graag over het (ver-)planten, snoeien en kappen- en rooien van bomen. Daarnaast voeren wij groeiplaatsverbetering uit, richten we nieuwe groeiplaatsen in, in samenwerking met onze grond- en reststoffenbank en voeren wij diverse onderzoeken uit zoals boominventarisaties, boomveiligheidscontroles, bomen effect analyses en groeiplaatsonderzoek.

Boombeheer

JvEsch draagt graag bij aan het boombeheer voor binnen- en buiten het stedelijk gebied. Denk hierbij aan gemeenten, instanties, bedrijven en landgoederen. We voeren controles en inventarisatie uit en stellen boombeheerplannen op om conflicterende belangen in goede banen te leiden zodat onze opdrachtgevers voldoen aan de zorgplicht en volledig worden ontzorgd.

Voor het snoeien, middels klimtechnieken of onze eigen geëlektrificeerde hoogwerkers, zetten wij onze gecertificeerd European Tree Workers (ETW) in om zorg te dragen voor kwalitatief goed werk met het oog voor wat het beste is voor de boom op de betreffende standplaats.

Boomvervanging

Regelmatig verzorgt JvESCH het (ver)planten van bomen, vaak in grote aantallen. Door onze integrale aanpak kunnen wij meteen zorgdragen voor de verbetering van het omliggende straatwerk en adviseren/uitvoeren ten aanzien van groeiplaatsverbetering en groeiplaatsinrichtingen voor de nieuwe boom. Met onze eigen grond- en reststoffenbank verzorgt JvEsch graag project specifiek bomenzand, -grond en -granulaat uit eigen productie. Door alle facetten in eigen hand te houden, realiseren we efficiënt met een minimale belasting voor klimaat en milieu een nieuwe, locatie specifieke en passende groeiplaats voor de nieuwe boom.

Kappen en rooien van bomen

JvEsch verzorgd ook het kappen en rooien van bomen. Denk hierbij aan solitaire bomen en laanstructuren binnen- en buiten het stedelijk gebied en het dunnen van bossen en percelen. Bij elke situatie wordt bekeken wat de beste manier is voor het veilig en efficiënt uitvoeren van de werkzaamheden. Wij kappen bomen handmatig middels klimtechnieken en machinaal met een mobiele kraan, verreiker of telescoopkraan.

Erkend Iepenaannemer

We zijn binnen de discipline bomen zeer breed georiënteerd, waardoor wij het belangrijk vonden om het certificaat Iepenaannemer te behalen. Zo zijn wij nog breder inzetbaar als het gaat om boomtechnische vraagstukken, groeiplaatsonderzoeken, boomeffectanalyses en boomveiligheidscontroles. Met dit certificaat kunnen wij nog beter bijdragen aan het bestrijden van de iepziekte als erkend Iepenaannemer. Daarnaast zijn we inzetbaar bij het rooien van bomen met Essentaksterfte, Kastanjebloedingsziekte, Plotse Eikensterfte, de Verwelkingsziekte en het verwijderen van Eikenprocessierupsen.

 

De iepziekte wordt vooral veroorzaakt door de grote en kleine iepenspintkever (Scolytus scolytus en Solytus multistriatus). JvESCH is ervan overtuigd dat we er met goed (preventief) boombeheer voor kunnen zorgen dat de iepziekte goed wordt bestreden en we het aantal iepenspintkevers kunnen terugdringen. Dankzij ons certificaat Iepenaannemer laten wij zien dit zo goed mogelijk te doen. Daarbij zijn twee van onze vaste voormannen opgeleid voor de sanering van iepen, zodat we kwaliteit en veiligheid van onze groen- en boomwerkzaamheden kunnen garanderen.

 

Erkenningsregeling Bosaannemers

Ook in het bosbeheer zijn wij actief. Daarbij zijn wij sinds 2015 gecertificeerd volgens de Erkenningsregeling Bosaannemers (ErBo). Dit is een initiatief van boseigenaren en bosaannemers om gezamenlijk de kwaliteit van boswerkzaamheden te garanderen. Door de certificering hebben wij aantoonbaar dat onze bedrijfsvoering beantwoordt aan de eisen van de opdrachtgevers op het gebied van:

·         kwaliteitseisen gesteld aan boswerk;
·         creëren veilige arbeidsomstandigheden;
·         continu leren van medewerkers door scholing en onderwijs;
·         het hanteren van de gedragscode in het kader van de Wet Natuurbescherming (flora- en fauna);
·         en het adequaat hanteren van milieueisen.

 

Lees ook

Boomvervanging in Breda en Nijmegen voor een toekomstbesteding boombeheer

Lees verder 

13 januari 2020

De afgelopen maanden is in zowel Breda als Nijmegen hard gewerkt aan de Kap en Herplant van bomen. Beide projecten…>

Lees dit artikel

Kap- en herplantopdracht Groene Sporen

Lees verder 

28 september 2017

Dankzij een goed plan van aanpak in combinatie met een scherpe prijs heeft de Gemeente Tilburg JvESCH in 2016 de…>

Lees dit artikel