Infra

De aanleg, het onderhoud en het beheer van infrastructuur is het vakgebied van JvESCH. Wij kunnen voor u alle grond-, riolerings- en verhardingsactiviteiten verzorgen. Jaarlijks realiseren onze vakmensen klein- en grootschalige projecten met een complete bovengrondse en ondergrondse infrastructuur.

Wegenbouw

Onze specialisten verzorgen jaarlijks vele kilometers asfalt- en straatwerk op kleine en grootschalige infraprojecten. U kunt bij ons terecht voor de aanleg, (her)inrichting en het onderhoud van uw infraproject. Vaak is het bestraten of asfalteren een onderdeel van een groter project, zoals de herinrichting van een compleet terrein of het afronden van een opdracht waarbij riolering is aangelegd. Of het nu gaat om een rijbaan, wandel- of fietspad, parkeerplaats, stoep, drempel of een combinatie van deze onderdelen in een compleet straatwerkplan, onze deskundige medewerkers staan met de benodigde kennis en ervaring voor u klaar. Tevens dragen zij zorg voor de benodigde verkeersmaatregelen en de gewenste slijtvaste markeringen op het nieuw gelegde wegdek.

Ondergrondse infrastructuur

Onder de grond bevindt zich een uitgebreid netwerk van kabels en leidingen voor het transport van vloeistoffen, gassen en elektriciteit. De medewerkers van JvESCH hebben veel ervaring met deze ondergrondse infrastructuur. We zetten de structuur zorgvuldig uit, graven de grond uit, leggen rioleringen en huisaansluitingen aan en treffen voorbereidingen, zodat andere specialisten de nutsvoorzieningen kunnen verzorgen. Onze medewerkers kunnen daarin ook ondersteuning bieden, zoals bijvoorbeeld de glasvezel mantelbuizen en kabels van elektra of telefoon in de sleuf rollen of de kabels labelen.

Riolering

JvESCH is inzetbaar voor zowel de aanleg van een nieuw riool als de vervanging of renovatie van een bestaand rioolstelsel. Het aanleggen van een gemengd of gescheiden rioolstelsel, het vernieuwen van kolkaansluitingen, het plaatsen van rioolputten, het verzorgen van huisaansluitingen en het versterken van een bestaand riool zonder de straat open te breken zijn werkzaamheden die wij al voor vele opdrachtgevers hebben mogen verzorgen.

Bouw- en woonrijp maken

Bij nieuwbouwprojecten biedt JvESCH een uitstekende meerwaarde door alle benodigde disciplines in civiel en groen in eigen huis te hebben. Zo verzorgen we naast sanerings- en grondwerkzaamheden ook de aanleg van rioleringen en aansluitingen. (Bouw-)wegen, asfalt, parkeervakken, voetpaden, terreinverlichting en bebordingen behoren ook tot het totaalpakket aan diensten. Tijdens en na de bouw realiseert JvESCH ook alle benodigde groenvoorziening om het project volledig op te leveren.

Lees ook

De afgeronde revitalisatie van Pepereind in Cromvoirt: Rioleringsvervanging en herinrichting van weg en fietspad

Lees verder 

10 augustus 2023

In de afgelopen maanden hebben wij de eer gehad om werkzaamheden uit te voeren aan de Pepereind in Cromvoirt, in…>

Lees dit artikel

Klimaatadaptatieve aanpak voor buitenterrein bij de Emmamolen

Lees verder 

2 februari 2023

Afgelopen maanden mochten we in opdracht van de gemeente Heusden een infraproject realiseren bij de Emmamolen, tegenover het restaurant en…>

Lees dit artikel

Golfbaan The Duke

Lees verder 

26 juni 2017

Bij golfbaan The Duke in Nistelrode zijn we in het voorjaar van 2017 druk bezig geweest met het aanpassen van…>

Lees dit artikel