Bevorderen ecologie, circulariteit en CO2-reductie

Met onze werkzaamheden proberen we de natuur en ecologie maximaal te respecteren. Ook werken we dagelijks aan de reductie van onze CO2 footprint. Denk aan schonere brandstoffen, hergebruik van duurzame producten, elektrische machines en een uitgebreide grond en reststoffenbank die de circulariteit van onze grondstoffen waarborgt. Dat we goed op weg zijn met het minimaliseren van de CO2-impact, blijkt al uit het feit dat we niveau 5 van de CO2-prestatieladder hebben gehaald. Daarmee behoren we tot een selecte groep bedrijven in Noord-Brabant die in bezit is van dit certificaat.