Duurzame bedrijfsvoering bij JvESCH

Deze week is het de Nationale Klimaatweek, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tijdens de Nationale Klimaatweek is er extra aandacht voor een duurzamer leven en een duurzame bedrijfsvoering. Waarin we minder CO2 uitstoten, meer energie besparen en spaarzaam omgaan met onze grondstoffen.

Duurzame bedrijfsvoering

Duurzaamheid is een belangrijk thema in onze maatschappij. We hechten dan ook groot belang aan een duurzame bedrijfsvoering waarbij we onze uitstoot verminderen en zuinig omgaan met grondstoffen. 

Daarom kiezen we bij de aanschaf van nieuwe machines bewust voor steeds meer 100% elektrisch materieel. Zodat we door de inzet van elektrische machines CO2 neutraal en emissie arm ons werk kunnen uitvoeren. Een mooi voorbeeld hiervan is onze 100% elektrische loader. De benodigde elektriciteit komt van onze eigen zonnepanelen, waarmee we op jaarbasis zo’n 10.000kg tot 12.000 kg CO2 kunnen besparen. Daarnaast produceren elektrische machines minder geluid, waardoor we de overlast voor omwonende tot een minimum kunnen beperken. Ook vereisen deze minder onderhoud ten opzichte van door conventionele brandstof aangedreven machines. Als gevolg hiervan hoeven we minder onderdelen te vervangen, zijn er minder transportbewegingen nodig en brengt de machine minder tijd in de werkplaats door. Hierdoor ontstaat nog een additionele vermindering van uitstoot en het gebruik van grondstoffen.  

Hergebruik grondstoffen

Naast de aanschaf en inzet van elektrisch materieel vinden we het bij JvESCH belangrijk om te zoeken naar alternatieven voor het gebruik van primaire grondstoffen. Daarom werken we in onze grond- en reststoffenbank in Tilburg aan het recyclen van bijvoorbeeld bij projecten vrijgekomen aarde. Ook hergebruiken we betonpuin afkomstig van sloopprojecten om nieuw beton van te maken.

Efficiëntie en logistiek

Niet alleen elektrische machines of het hergebruiken van grondstoffen zijn belangrijk om werkzaamheden op een duurzame manier uit te voeren. Efficiëntie speelt hierbij ook een belangrijke rol. Per opdracht kijken we hoe de werkzaamheden logistiek zo kunnen worden ingedeeld dat we zo min mogelijk onnodige kilometers maken. We kijken of we regionaal kunnen samenwerken en materieel bij meerdere projecten in dezelfde regio kunnen gebruiken. Dit is een uitdagende puzzel, maar hierdoor verkleinen we de impact van werkzaamheden op onze leefomgeving. Hiermee dragen we ons steentje bij aan het verduurzamen van de aarde. 

Lees ook: Pilot project volledig emissieloos werken nabij N289 opgestart
Lees ook: JvESCH gaat voor duurzaamheid met de aanschaf van de Giant G2200 X-TRA elektrische lader