Begin 2021 start JvESCH met de herinrichting van de Torenstraat in Helvoirt. Per 1 januari aanstaande gaat Helvoirt deel uitmaken van de gemeente Vught. Het project, in opdracht van de gemeentes Haaren en Vught, is voor ons een thuiswedstrijd: op nog geen vijf kilometer van ons hoofdkantoor vinden de werkzaamheden plaats, en de betrokken collega’s wonen vrijwel allemaal op nog geen steenworp afstand.

JvESCH werkt als hoofdaannemer samen met onderaannemers BAM Energie en Water voor de aanleg van de waterleiding, en Van Haaren Wegenbouw voor het straatwerk. Met beide partijen werken we inmiddels meerdere jaren samen op diverse projecten. Tijdens dit project draagt JvESCH algehele verantwoordelijkheid voor de veiligheid, de planning en de uiteindelijk opgeleverde kwaliteit. “Bij het project Herinrichting Torenstraat zetten we tevens zwaar in op omgevingsmanagement om ervoor te zorgen dat omwonenden zo min mogelijk overlast hebben van de werkzaamheden”, vertelt commercieel directeur Willy den Ouden. “JvESCH vindt het belangrijk dat we zo efficiënt en duurzaam mogelijk werken. Dat doen we voornamelijk door inzet van collega’s uit de buurt, korte transportafstanden en door hergebruik van materialen.”

Wat gaan we doen?
Afgelopen week is reeds gestart met het rooien van vier grote bomen. Vervolgens zal eind februari gestart worden met het opbreken van de verhardingen, het vervangen van riolering, de huisaansluitingen, en de waterleiding. Tenslotte voeren we een kleine grondsanering uit en brengen we nieuwe verhardingen van gebakken klinkers en meubilair aan. Binnen vijf maanden is het complete werk voltooid.  Uiteindelijk leveren we een nieuwe straat zonder wegversmallingen, maar mét nieuwe inrichting, op waarbij sprake is van minder afrolgeluiden door het verkeer.

Omgevingsmanagent
We reconstrueren het complete wegprofiel, waarbij het hoofdriool wordt vervangen en in dezelfde werkgang ook de waterleiding inclusief hoofdleiding van GY wordt vervangen door PVC. Dit is redelijk uniek en brengt risico’s met zich mee omdat de hoofdleiding op sommige plekken vlak bij het riool ligt. Om deze risico’s te elimineren gaan wij een tijdelijke waterleiding aanleggen, zodat drukloos gewerkt kan worden en de omwonenden nagenoeg geen hinder ondervinden bij het afkoppelen en het aansluiten op de nieuwe waterleiding.
Doorgaand verkeer door Helvoirt wordt omgeleid buiten het dorp om, en voor lokaal verkeer wordt er per fase een duidelijke omleiding geplaatst. Dit alles om hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken.

Voor vragen van omwonenden is onze omgevingsmanager Paul Heijmans bereikbaar op nummer 06-20573723.