Het team van JvESCH werkt voor haar klanten onder andere middels RAW-bestekken, UAV-GC Contracten of D&C contracten. Opdrachtgevers werken steeds vaker met UAV-GC Contracten waarmee de behoefte voor een multidisciplinaire aanpak en deskundig hoofdeigenaarschap groeit. Deze contractvorm past goed bij onze veelzijdige organisatie. Doordat wij alle disciplines in eigen huis hebben, kunnen we met onze dienstverlening onze opdrachtgevers ontzorging van begin tot einde garanderen.

Bedrijfsbureau

Ons centrale Bedrijfsbureau vormt de spil binnen JvESCH. Alle collega’s binnen het bedrijfsbureau hebben hun eigen specialisme, wat samen zorgt voor een complete scope van kennis en kunde. Normaliter handelt JvESCH vanuit het bestek en de inkoopvoorwaarden, maar bij contractvormen waar we zelf invloed kunnen uitoefenen op de invulling, hebben we de ruimte om onze meerwaarde voor onze klant te tonen door bijvoorbeeld extra in te zetten op omgevingsmanagement, (door ons geïnitieerde) communicatie met stakeholders en extra initiatieven op gebied van veiligheid of duurzaamheid.

We willen voorop lopen in de ontwikkelingen en technieken binnen onze markt en binnen contractvormen van de toekomst. Onze kracht en uitdaging zit in ons onderscheidend vermogen en onze toegevoegde waarde op deze punten. De klanten van JvESCH zijn op zoek naar partnership én naar voor hen de economisch voordeligste samenwerking. Door onze interne expertise al in een vroeg stadium intern te bundelen, kunnen wij onze klant ontzorgen én dat stapje meer bieden.

Willy Den Ouden – hoofdaanspreekpunt bedrijfsbureau Voor vragen over aanbestedingen en offertes.