Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief zicht- en meetbaar maakt. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. JvESCH is gecertificeerd voor het hoogste niveau. Dat betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. We bieden meer mensen een kans dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse. We hebben trede 3 behaald door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en door samenwerkingspartners te stimuleren om sociaal te ondernemen.

Sociaal ondernemen vinden wij zelf belangrijk. Als werkgever kijken we naar talenten van mensen en hoe deze kunnen worden ingezet binnen onze organisatie. Tegelijkertijd vormt Social Return steeds vaker een onderdeel in de samenwerkingscontracten met onze opdrachtgevers. Met het PSO certificaat kunnen we opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social Return.

Meer weten over de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Kijk op www.pso-nederland.nl