Innovatief van tekentafel tot uitvoering

CO2-reductie, eigenaarschap, ecologie, circulariteit en veiligheid vragen om slimme oplossingen. Niet alleen vanuit het bedrijfsbureau op het gebied van waardegedreven contracten, ook vanuit de werkplaats. Zo ontwikkelen we bijvoorbeeld duurzame onkruidbestrijdingsmethoden, minder milieubelastende machines en veiligere, schonere of stillere werkmethodes.