iepenaannemer

JvESCH heeft het certificaat voor Iepenaannemer behaald. We zijn binnen de discipline bomen zeer breed georiënteerd, waardoor wij het belangrijk vonden om dit certificaat te behalen. Zo zijn wij nog breder inzetbaar als het gaat om boomtechnische vraagstukken, groeiplaatsonderzoeken, boomeffectanalyses en boomveiligheidscontroles. Met ons nieuwe certificaat kunnen wij nog beter bijdragen aan het bestrijden van de iepziekte als erkend Iepenaannemer.

Erkend Iepenaannemer

De iepziekte wordt vooral veroorzaakt door de grote en kleine iepenspintkever (Scolytus scolytus en Solytus multistriatus). JvESCH is ervan overtuigd dat we er met goed (preventief) boombeheer voor kunnen zorgen dat de iepziekte goed wordt bestreden en we het aantal iepenspintkevers kunnen terugdringen. Dankzij ons certificaat Iepenaannemer laten wij zien dit zo goed mogelijk te doen. Daarbij zijn twee van onze vaste voormannen opgeleid voor de sanering van iepen, zodat we kwaliteit en veiligheid van onze groen- en boomwerkzaamheden kunnen garanderen.

De iep is een belangrijke boomsoort

Wij vinden het behoud van de iepen in Europa zeer belangrijk. Waar de iep vroeger op grote schaal werd gebruikt voor het maken van touw, schoeisel en kleding, werd de boomsoort later voornamelijk gebruikt voor het maken van meubels. Ook nu is de iep nog zeer populair bij meubelmakers. Bovendien zijn de iepen in lanen onmisbaar, omdat ze zorgen voor een karakteristiek beeld. Daarnaast heeft de iep een belangrijke, klimatologische functie als windbreker en vormen de ondergrondse delen van de iep een sterke constructie voor het tegengaan van gronderosie. Zonder de iep ontstaan er meer verplaatsingen van water- en kustlijnen. Ook is er minder verkoeling in stedelijk gebied, wordt de lucht minder gefilterd en kunnen diverse insecten zich huisvesten als het slecht gaat met de iep. Redenen genoeg om ervoor te zorgen dat de iepen gezond blijven en de iepziekte op een juiste manier wordt bestreden. Dat doen wij met als leidraad ons behaalde certificaat voor erkend Iepenaannemer en onze jarenlange ervaring in de groensector.

Doelstelling wat betreft de (preventieve) bestrijding van de iepziekte

Met goed beheer van bomen, kan de iepziekte juist worden bestreden. Daar is JvESCH van overtuigd. Als we alle iepen, zowel veld-, laan- en solitaire iepen, digitaal in kaart brengen, kunnen de iepen frequent worden gecontroleerd. Het liefst één tot drie keer per jaar. Zo kan er worden doorgegeven welke iepen gezond zijn en welke iepen de iepziekte hebben en gesaneerd moeten worden. Uiteraard geven wij, als erkend Iepenaannemer met geldig certificaat, de juiste adviezen en zorgen we ervoor dat de werkzaamheden juist worden uitgevoerd. Door preventief aan het werk te gaan omtrent de iepen en iedere iep te registreren in een beheersysteem, kan er tussen circa 1 juni en 1 oktober (wanneer de iepziekteperiode is) stelselmatig worden gerapporteerd. 

Op deze manier wordt er voor iedere gerelateerde partij duidelijk waar de gezonde en zieke iepen staan in Nederland en welke maatregelen er zijn getroffen. Ons doel hiermee is om ervoor te zorgen dat de iepziekte enorm wordt beperkt en de iepen steeds langer gezond kunnen blijven staan. Dit is goed voor deze boomsoort, maar ook voor de rest van de natuur. Meerdere boomsoorten planten op één plaats stimuleren we daarbij enorm, zodat er een zeer gevarieerde boomcultuur ontstaat. Zo kan er worden voorkomen dat alle bomen in dezelfde periode ziek worden en moeten worden gesaneerd. 

Op maat gemaakte werkwijzen

Per situatie schatten wij, mede door het behalen van ons certificaat Iepenaannemer, in wat het juiste werkprotocol is. Wij hanteren een checklist werkvoorbereiding, een stappenplan voor de sanering van iepen en beoordelen iedere situatie op zichzelf. Door iedere situatie opnieuw te beoordelen, kunnen wij heel gericht te werk gaan. Uiteraard kijken we naar hoe wij de iepen juist kunnen behandelen en houden we hierbij het milieu in gedachten. In bepaalde gevallen rooien we iepen, zodat de ziekte niet verspreid kan worden via de wortelen van de bomen. Zo voorkomen we dat er meer iepen ziek worden gemaakt door de iepenspintkever en houden we de schade aan de bomen beperkt.

Samen naar een gezondere boomsoort

Door onze opdrachtgevers mee te nemen in ons verhaal en onze doelstelling, hopen wij de verspreiding van de iepziekte tegen te gaan. Zo krijgt de iep steeds meer de kans om gezond te blijven. Met ons erkende certificaat voor Iepenaannemer, onze opgeleide voormannen en de rest van onze ervaring, kunnen wij ons zo goed mogelijk inzetten voor de iep en andere boomsoorten. 

Ga gerust vrijblijvend in gesprek met één van onze specialisten indien je geïnteresseerd bent in onze diensten omtrent bomen.

*De foto’s bij dit artikel zijn ter illustratie van onze werkzaamheden.