Bij JvESCH zijn we van mening dat we een verantwoordelijkheid hebben op gebied van duurzaam ecologisch beleid. Een mooi voorbeeld hoe dat recentelijk tot resultaat leidde, was de samenwerking met de Good Fish Foundation en Waterschap Brabantse Delta. Good Fish zet zich al sinds 2014 in voor "Sustainable Development Goal 14: life below water", en houdt zich bezig met duurzame en verantwoorde visserij. Dat matcht natuurlijk heel goed met onze eigen uitgangspunten op ecologisch gebied!

Rivierkreeften in Nederlandse sloten
De Nederlandse sloten en rivieren zitten vol met rivierkreeften.
 Het zijn invasieve exoten die hier oorspronkelijk niet vandaan komen. Deze rivierkreeften knippen waterplanten weg en boren kleine gaatjes in dijken en oevers, die daardoor instabiel worden. Hierdoor neemt de kwaliteit van onze wateren af. Omdat ze vrijwel geen natuurlijke vijanden hebben en zich snel voortplanten, hebben de rode kreeftjes zich in no-time uitgegroeid tot een ware plaag. De Good Fish Foundation en Wageningen Environmental Research houden zich bezig met mogelijke oplossingen voor dit probleemIn samenwerking met vissers en waterschappen zoeken zij naar de best mogelijke oplossing voor het beheersbaar maken van de plaag. En dat is nog niet zo makkelijk, want vissers en waterschappen hebben allebei andere belangen. 

Onze gezamenlijke aanpak
Tijdens het maaiwerk aan de bermen en sloten in de Lage Vughtpolder in Breda kwam een medewerker van Good Fish om de kreeften uit het maaisel te halen. JvESCH-collega Luuk Verwijmeren zorgde er tijdens de werkzaamheden voor dat hij voldoende mogelijkheid en ruimte kreeg om de kreeften uit het groen te halen en te verzamelen in kratten. En met resultaat! Twee kratten rivierkreeften konden worden meegenomen. JvESCH vindt het een mooie ontwikkeling dat we tijdens ons werk belangrijke stappen als deze op gebied van ecologisch bermbeheer kunnen doen. Partnerships zoals nu met de Good Fish Foundation versterken dan ook onze visie, en we hopen dit in de toekomst uit te kunnen breiden.

Dit project kwam tot stand in samenwerking met de Good Fish Foundation. De foto’s werden gemaakt door fotograaf Leon Hoogendijk.