Het certificaat werd toegekend voor 'ecologisch beheer van bermen en groenstroken, gericht op het in stand houden of verbeteren van de natuurkwaliteit van inheemse flora en fauna in de kruidachtige vegetaties.' JvESCH is trots dit certificaat te mogen ontvangen.

Er is steeds meer vraag naar ecologisch bermbeheer vanuit de samenleving. Maar wat houd dat precies in? En wat houdt het in voor onze mensen op de trekker/maaimachine? Het certificaat Kleurkeur is een relatief nieuw certificaat. Sinds 2019 in het leven geroepen door de Vlinderstichting.

Het werken met Kleurkeur kan worden beschouwd als een constructieve bijdrage aan het behoud en herstel van de Nederlandse biodiversiteit. Met dit certificaat tonen wij aan dat wij maaiopdrachten kunnen uitvoeren, waarbij de nadruk ligt op ecologisch beheer van bermen en groenstroken. JvESCH staat voor “Buiten zit bij ons van binnen”, wat a; aangeeft dat wij een groen hart hebben en dat deze certificering een logisch gevolg is van het door ons gehanteerde beleid.

De komende tijd zullen we meer bekendheid geven bij onze opdrachtgevers van het bestaan van deze certificering. Opdat we meer en meer gaan maaien volgens deze nieuwe methode.