Op 30 juni 2016 werd op feestelijke wijze het volledig gerenoveerde ‘populierenbos’ in Boxtel opgeleverd door de gemeente aan de bewoners.

Van het oude populierenbos hadden bewoners eigenlijk geen plezier. Het bestond uit ruige onderbegroeiin en kaprijpe populieren, die een langzamerhand een gevaar werden voor de omgeving. Over de mogelijkheden om het bos te renoveren hebben bewoners actief meegedacht met de gemeente. Zij hebben daarbij ook zelf een ontwerp gemaakt. Als opdrachtnemer van de Raamovereenkomst Bomen in de gemeente Boxtel heeft J. van Esch BV ook actief mee mogen denken in de voorbereidingen van deze opdracht en uiteindelijk de realisatie verzorgd.

De uitvoering startte met het rooien van de struiken, populieren en de stobben. Vervolgens is het gehele plangebied gespit, is er bomengrond toegepast in de plantlocaties, zijn sloten geherprofileerd, zijn er duikers aangelegd en is er divers plantmateriaal aangebracht. In het beplantingsplan is een divers assortiment bomen ingepast. Ondanks de zeer natte omstandigheden van dit voorjaar, is het ons gelukt een succesvolle aanplant te verzorgen.

Bij dit project (en een tweede boomrenovatieproject binnen de gemeente Boxtel) is duurzaam gewerkt. Er is ook gebruik gemaakt van de vrijgekomen materialen van een andere locatie. In de Kastanjelaan (nabij begraafplaats Munsel) kwam 600 m3 grond met boomwortels vrij. Nadat bleek dat deze grond van de juiste milieuhygienische kwaliteit was, is deze grond op locatie gezeefd en gebruikt voor het ophogen van het maaiveld.

Het resultaat van alle inspanningen is een perceel met zeer levenskrachtige bomen en een zeer tevreden buurt! Dat bleek bij de opening op 30 juni door wethouder Herman van Wanrooij. Onder het genot van een hapje en een drankje keek de wethouder samen met bewoners terug op het proces. Daarna was het tijd om met de toegestroomde bewoners te proosten met champagne op het nieuwe bos.

Foto: Brabants Dagblad