De ravage na de storm van 4 op 5 juni 2019 in Nijmegen en directe omgeving was op sommige plekken enorm. Met name uit de wijken Goffert en Weezenhof kwamen veel meldingen van omgevallen bomen, afgebroken takken en gehavende groeiomgevingen.

‘JvESCH is in de gemeente Nijmegen contractant voor het Bomenbestek. In dit werk verzorgen wij enerzijds een snoei van ongeveer 15.000 bomen per jaar en anderzijds het kappen en herplanten in het voorjaar en najaar’, vertelt Bart Mies, projectleider bij JvESCH. ‘Ook doet JvESCH regiewerk voor de gemeente. Meldingen die door inwoners worden gedaan ten aanzien van boomonderhoud worden door onze boomcontroleur beoordeeld en gerapporteerd. Indien er iets gedaan moet worden aan de boom dan doen onze boomverzorgingsploegen dit. Het was dan ook een logische stap dat Gemeente Nijmegen na de storm de afwikkeling van meldingen bij ons heeft neergelegd.’

Bij vergelijkbare stormen in het verleden heeft JvESCH ook geassisteerd bij het veilig stellen van gebroken takken en of omgewaaide bomen. Bij de storm van afgelopen maand werden de meldingen vanwege de grote hoeveelheid verzameld door de gemeente en in lijsten per wijk en gebied aan onze collega’s meegegeven. Na afwikkeling werden ze gereed gemeld bij de opzichter die de klacht als voltooid meldde bij de betrokken bewoner.

Naast onze projectleider werden twee ploegen boomverzorgers ingezet, aangevuld met onderaannemers met bijvoorbeeld mobiele kranen, containerwagens en verreikers. ‘De uitdaging zit hem vooral in het coördinerende aspect. Onze kracht zit in het snel en adequaat anticiperen in geval van een dergelijke calamiteit’, vertelt Bart. ‘Efficiënte samenwerking met alle betrokken partijen is hiervoor essentieel.’

Bijgevoegde foto geeft een impressie van het verwijderen van een boom die op een huis aan de Winkelsteegseweg was gevallen. Deze boom hebben we met behulp van een verreiker en telekraan van het huis verwijderd. Daarna hebben we met onze hoogwerker assistentie verleend aan de dakdekkers die het dak kwamen afdekken met zeil in verband met de voorspelde regen.

Zie ook bijgaand artikel van de Gelderlander 
en dit item bij Omroep Gelderland.