Verantwoordelijk voor kwaliteit en omgeving

We streven naar contractvormen waarin we het eigenaarschap van uw doelstelling overnemen. We zijn daardoor kritisch op resultaat, adviseren en verbeteren om het maximale uit de opdracht te halen. Bijvoorbeeld op het gebied van ecologie, veiligheid en de stakeholders. We beschikken hiervoor over een speciale afdeling voor geïntegreerde contracten.

De mindset is de afgelopen jaren veranderd: vroeger voerde men de opdrachten uit volgens de vraag van de opdrachtgever, tegenwoordig wordt het steeds essentiëler om de omgeving van je project op een pro-actieve manier te betrekken. Door enerzijds in te zetten op verwachtingsmanagement en anderzijds sámen met omwonenden te komen tot wederzijds begrip en consensus, is de kans dat een project tot ieders tevredenheid wordt afgerond, vele malen groter. Omgevingsmanagement speelt dan ook een grote rol binnen de werkzaamheden van JvESCH. Dat doen wij door zorg te dragen voor juiste en snelle informatie, de mogelijkheid tot inspraak van de omgeving, een realistisch tijdspad en onderbouwde communicatie.

← Terug naar over ons