Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij JvESCH. Dat we goed op weg zijn met het minimaliseren van de CO2-impact blijkt o.a. uit het feit dat we op het hoogste niveau (niveau 5) van de CO2-prestatieladder staan. Daarmee behoren we tot een selecte groep bedrijven in Noord-Brabant die in het bezit is van dit certificaat. De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2.

Vanaf trede 3 speelt samenwerking tussen ketenpartners een belangrijke rol. Dat betekent dat we niet alleen kijken naar wat er binnen de organisatie te bereiken valt maar dat we actief met onze leveranciers de CO2-uitstoot over de gehele keten reduceren. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Keten biomassa
    Bij groenonderhoud komt veel snoeiafval vrij. Deze biomassa kan gebruikt worden voor het opwekken van hernieuwbare energie of worden gebruikt als duurzame grondstof. We zijn de uitdaging aangegaan en oogsten biomassa van hoge kwaliteit die geschikt is om duurzaam in te zetten.
  • Keten betongranulaat
    De totale CO2-uitstoot veroorzaakt door de productie van beton is nog groter dan de uitstoot van alle auto’s. We zijn daarom de samenwerking aangegaan met o.a. Gemeente Tilburg om ervoor te zorgen dat betongranulaat wordt hergebruikt in nieuw beton.

Waarom is de score op de CO2-prestatieladder zo waardevol? Uiteraard staat de waarde voor het milieu voorop! Met onze inspanningen en het certificaat zorgen we er bovendien voor dat onze klanten er zeker van kunnen zijn dat ze zakendoen met een milieubewuste organisatie. Daarom wordt de CO2-prestatieladder ook regelmatig ingezet bij aanbestedingsprocessen. Onze hoge score op de ladder wordt daarin beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces. Ook zorgen de inspanningen voor lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.