Proeve van bekwaamheid Weijs

Eind mei vond de proeve van bekwaamheid voor de studenten van Weijs Werkend Leren plaats.

Na drie jaar opleiding waarin ze praktijk en theorielessen volgden, sloten de studenten af met een landelijk theorie examen, een kennis examen en de proeve van bekwaamheid Weijs Werkend Leren. Met als doel het Weijs diploma niveau 3.

Proeve van bekwaamheid

Vanuit Weijs Werkend Leren is speciaal voor het afstuderen een project opgezet, de zogeheten proeve van bekwaamheid. Met Bart Teunissen als opdrachtgever, docenten Kees van Antwerpen en Harrie van de Velden als uitvoerders en de studenten van bekwaamheid.

Bij JvESCH achter op het terrein is tijdens de proeve een tuin gemaakt, die zoveel mogelijk aansluit bij de praktijk. Dit is gedaan aan de hand van een tekening en werkbestek dat gemaakt is op basis van wat de studenten moeten weten en hebben geleerd de afgelopen drie jaar.

Praktijklessen Weijs

De eerste twee jaar hebben de Weijs studenten les gekregen van Arie Versluis van Curio, gericht op een brede oriëntatie op het vakgebied. Het derde en tevens laatste jaar van de opleiding hebben de studenten hun eigen richting gekozen. De groep die koos voor de uitstroom richting Infra kreeg praktijklessen van docent Kees van Antwerpen. Harrie van de Velden verzorgden de praktijklessen voor de uitstroom richting Groen.

Uitvoering

Maandag werd het werk opgestart vanuit de gemaakte tekening. Lijnen werden uitgezet en er werd begonnen met uitgraven. De dinsdag en woensdag waren alle studenten aan het werk om hun eigen onderdeel binnen het project naar behoren uit te voeren. Zo werkten de mannen van de infra aan de bestrating en riolering. Terwijl de mannen van het groen het gras legden en de planten en bomen zette en inzaaiden.

De vooroplevering vond op donderdag plaats. In de ochtend werd de laatste hand nog gelegd gelegd aan het project, waarna Bart Teunissen de vooroplevering deed. Daarna hadden ze nog de mogelijkheid om de eventuele minpunten op te lossen tot vrijdag 12 uur, de eind oplevering.

Oplevering

Op vrijdag om 12 uur vond de oplevering plaats. Waarbij Bart van Wijlen en Jos van Esch vanuit de directievoering aanwezig waren. Zij hebben aan het begin van de week ook het project geopend en vrijdagmiddag de Weijs bank onthuld. Deze bank is speciaal gemaakt en geschonken door Stadsboom Nijmegen voor deze mooie mijlpaal, de eerste lichting afgestudeerden van Weijs Werkend leren. 

De studenten zijn niet alleen beoordeeld op het eindresultaat, maar op hun werk gedurende de hele week. Er is zowel individueel gekeken als naar de hele groep. Ze hebben de hele week goed samengewerkt en de kennis bij elkaar gehaald zoals het in de praktijk ook hoort. Je kunt niet alles alleen en je weet ook niet alles, maar samen wel. Zo hebben de infra mannen meegeholpen in het groen en andersom ook. Met een heel mooi eindresultaat.

Alle studenten heel erg bedankt voor jullie inzet, afgelopen week en afgelopen jaren. Wij zijn trots op jullie. Ook dank aan docenten en uitvoerders Kees van Antwerpen en Harrie van de Velden. Hein van de Pas, onze nieuwe docent vanuit Curio voor de komende drie jaar, als assessor en Bart Teunissen als Co-assessor voor het mogelijk maken van dit project.