Bij die Brabantse Delta zijn we verantwoordelijk voor het onderhoud van de watergangen en het maaien en ruimen van bermen. Tevens is het bijkomende handwerk opgenomen in het bestek. Dat bestaat uit het maaien van stuwen en gemalen, en het maaien van handsloten.

De maaiwerkzaamheden vinden jaarlijks in het voorjaar plaats, tweemaal in de zomer en nog eens in het najaar. De manier van maaien en de periode zijn van belang voor het op de juiste manier onderhouden van de oevers. Een van de belangrijkste uitgangspunten is het voorkomen van water-overlast en verslibbing (en daarmee blauwalg, stank en vissterfte). Daarnaast dient vanuit het oogpunt op het behoud en het versterken van de flora en fauna in en rondom het water, de meest optimale werkwijze gehanteerd te worden. Het materieel dat we inzetten zijn onder andere kranen met een maaikorf, trekkers met herderarm met maaikorf en klepelmaaier (eco-maaier), maaiboten en trekkers met diverse werktuigen voor het maaien van de bermen.

Het bestek voor de Brabantse Delta heeft een looptijd van twee jaar met een optie tot verlenging van nog eens twee jaar. Geografisch gezien vinden de werkzaamheden plaats binnen de gemeentes Drimmelen, Moerdijk, Etten-Leur, Rucphen, Zundert, Breda, Alphen-Chaam en Gilze Rijen. Per gebied hebben de gemeentes met betrekking tot de aanbesteding nauw samengewerkt met het waterschap. De werkzaamheden zijn in december 2016 aan ons gegund op basis van het Plan van Aanpak (PvA) en de prijs. Belangrijke speerpunten binnen het PvA zijn de gebiedskennis, de reductie van CO2-uitstoot en de aanpak van de uit te voeren werkzaamheden.