In opdracht van de gemeente Moerdijk zijn we in Zevenbergen bezig met de aanleg van een begraafplaats. We verzorgen het graafwerk, zorgen dat de bodem aan de juiste eisen voldoet door de leemachtige grond te vermengen met verschralingszand, leggen de paden aan (in vier verschillende soorten straatwerk) en maken een urnenvijver. Daarnaast behoort de aanleg van de parkeerplaatsen tot onze taken en uiteindelijk de aanplant van het groen.

Verschillende begraafterreinen

Van dit project zie je hieronder een filmpje van begin september. Daarop is goed te zien dat er verschillende begraafterreinen zijn. De ronde vorm wordt een lager gelegen natuurbegraafplaats, daarnaast is er een hoger gelegen terrein waar gewerkt gaat worden met twee begraaflagen. De parkeerplaatsen bevinden zich aan de andere zijde.

Update

Het onderstaande filmpje is van half november. Inmiddels zijn de wanden van de vijver gestort en is de plantstrook voor de waterplanten aangebracht. Ook alle leidingen voor pomp en waterniveau zijn gelegd.

Bij het hoger liggende begraafterrein is het grondwerk verricht (lunetten graven, leveren en aanbrengen funderingen en straatlagen) en zijn diverse soorten straatwerk aangebracht. Op het omliggende terrein hebben we zand ontgraven wat vervolgens is verwerkt op de plaats van het toekomstige gebouw. Verder is de grond bewerkt met mest en is in totaal is 7000m3 teelaarde aangevoerd en verwerkt. Ook met de toegangsweg naar zijn we druk bezig, zodat de nieuwe begraafplaats straks goed te bereiken is.