In de afgelopen maanden hebben wij de eer gehad om werkzaamheden uit te voeren aan de Pepereind in Cromvoirt, in opdracht van de gemeente Vught waar onze hoofdlocatie al ruim 60 jaar gevestigd is. In nauwe samenwerking als bouwteam met Gubbels Infra & Milieu BV hebben wij de riolering vervangen en opnieuw aangesloten op het gemaal, terwijl we tegelijkertijd het uiterlijk van de weg en het fietspad hebben getransformeerd. We hebben het genoegen gehad om hierover in gesprek te gaan met Bart Mensink, projectleider van JvESCH. Bart deelt in dit artikel alle inzichten over het proces van project Pepereind in samenwerking met de Vughtse infra combinatie, die bestaat uit JvESCH en Gubbels Infra & Milieu BV.

Het proces

“Het vervangen van verouderde rioleringen die niet langer voldoen aan de vereisten is een proces dat zorgvuldige planning en uitvoering vereist. Voordat de werkzaamheden aan een dergelijk project van start gaan, gaat er maanden van voorbereidend werk aan vooraf. Diverse studies en onderzoeken worden uitgevoerd om te bepalen hoe de nieuwe weg en het fietspad er in de nieuwe situatie uit moeten zien. Voor het project Pepereind heeft Civil Support deze onderzoeken uitgevoerd en de ontwerpen gemaakt.

De werkzaamheden, in samenwerking met JvESCH en Gubbels Infra & Milieu BV (de Vughtse infra combinatie), aan Pepereind zijn gestart in oktober 2022. Voor de kerst werd fase 1 succesvol afgerond, waarbij de nieuwe riolering op een diepte van 4 meter werd geplaatst en aangesloten op het gemaal. In week 3 van 2023 begon fase 2, die gericht was op de heraanleg van de weg en het fietspad. Dankzij het gebruik van asfalt en gebakken stenen heeft de weg een compleet nieuwe uitstraling gekregen.

Helaas hebben enkele factoren, zoals een week vorst in januari, aanhoudende regenval en de aanwezigheid van een historisch pand – waar we later op terug zullen komen – geleid tot een vertraging van het project van een maand. Niettemin werd op 26 april 2023 de weg opnieuw geopend en kwam het Pepereind-project tot een succesvol einde.”

Nauwe samenwerkingen in bouwteamconstructie

“Een project van deze omvang vereist nauwgezette samenwerking met bedrijven, bewoners en andere betrokken partijen. Een interessant feit is dat we voornamelijk hebben samengewerkt met Gubbels Infra & Milieu BV (onderdeel van de VIC) en Civil support om dit project te realiseren.

Daarnaast hebben we de bewoners nauw betrokken bij het proces, zodat zij goed op de hoogte waren van de geplande werkzaamheden. Het is immers een grote impact dat de weg bij hun woning gedurende enkele maanden niet begaanbaar is. Het verstrekken van duidelijke en accurate informatie is daarbij van essentieel belang. Daarom hebben we een bewonersavond georganiseerd waarin we gedetailleerde informatie over het project en het plan hebben gepresenteerd. Voordat de plannen definitief werden, kregen de bewoners ook de gelegenheid om inspraak te hebben op verschillende aspecten van het project.

Bovendien hebben we het Justitieel Complex Vught (P.I. Vught) ook bij dit proces betrokken, zodat zij ook op de hoogte waren van de werkzaamheden en de planning. Het was belangrijk om alle relevante partijen op één lijn te hebben en ervoor te zorgen dat iedereen goed geïnformeerd was.”

Uitdagingen

“Het aanwezige bomenbestand in de straat vormde een complexiteit tijdens het proces. Op het laatste moment moesten we het ontwerp voor de aansluitingen van het riool herzien vanwege de stamwortels. We wilden kostte wat het kost voorkomen dat we de bomen zouden beschadigen, aangezien dit zou kunnen leiden tot het afsterven of omvallen ervan. Om dit te voorkomen, hebben we boomdeskundigen en adviseurs geraadpleegd om ons van advies te voorzien. Hoewel we uiterst voorzichtig te werk zijn gegaan, hebben we uiteindelijk drie bomen moeten kappen en één boom moeten verplaatsen, wat een aanzienlijke uitdaging vormde.

Daarnaast bracht het nabijgelegen historische pand zijn eigen uitdagingen met zich mee. Voorafgaand aan de werkzaamheden was de staat van het gebouw al vastgesteld door middel van een bouwkundige inspectie. De trillingen die gepaard gingen met de werkzaamheden vormden echter een risico op verzakkingen van het pand. Daarom hebben we later een funderingsonderzoek uitgevoerd om een gedetailleerde analyse van de fundering te verkrijgen en het gebouw constructief te beoordelen. Dit alles was bedoeld om te verzekeren dat de trillingen geen gevaar vormden voor het pand. Gelukkig konden we de eigenaren van het pand geruststellen en de werkzaamheden zonder risico’s voortzetten.”

“Ondanks enige vertragingen en uitdagingen tijdens het proces, zijn we er dankzij de nauwe samenwerkingen in geslaagd om deze aan te pakken en het project Pepereind succesvol en naar tevredenheid af te ronden.”