Om ruimte te maken voor een nieuwe wijk aan het Wagnerplein in Tilburg moest een studentenflat worden gesloopt. JvESCH heeft deze opdracht aangenomen, incl. het verwijderen van de aanwezige asbest in het gebouw.

Voordat het gebouw kon worden neergehaald, is er eerst een asbestinventarisatie gedaan. Op basis daarvan is het plan ontwikkeld om de aanwezige asbest op een verantwoorde en veilige manier, voor zowel mens als milieu, te verwijderen. JvESCH is hiervoor in bezit van het SC-530 certificaat voor asbestverwijdering. Nadat het gebouw was vrijgegeven, kon de sloop half april 2015 worden gestart.

Om de overlast voor de buurt zoveel mogelijk te beperken, zijn bepaalde maatregelen getroffen. Zo hield de planning rekening met de wekelijkse markt. Het is immers niet prettig als er volop gesloopt wordt wanneer het plein vol mensen staat. Ook werden er tijdens de markt speciale stofschermen geplaatst. Tevens is ervoor gekozen om na het scheiden van de afvalstoffen op de slooplocatie, het puin elders verder te verwerken en dus zo snel mogelijk in grote brokken af te voeren met vrachtwagens.

Bij de sloop is maar liefst 20.000 ton (beton)puin vrijgekomen. Na verwerking wordt dit (deels) weer hergebruikt in de betonindustrie en de wegenbouw. Op deze manier werkt onze organisatie verantwoord, zowel voor het milieu als op economisch vlak.