Bouwteam Breda

Begin april 2021 ontving JvESCH vanuit gemeente Breda de opdracht voor de omvorming van het Hyacintplein in Breda.

In samenwerking met Plancompagnons Landschapsarchitecten BNT, Gemeente Breda en aannemer JvESCH werd er via een bouwteam overeenkomst gestart met het project omvorming Hyacintplein. Voor het realiseren van deze reconstructie is door Gemeente Breda vooraf een taakstellend budget doorgegeven voor het ontwerp, de voorbereidings- en uitvoeringsfase. Wij spraken hierover met Martijn Dirven, werkvoorbereider van JvESCH.

Het proces

“Deze opdracht zijn we gestart met een inventarisatie. Vanuit de bewonersvereniging is een enquête uitgezet om de behoeften en wensen van omwonenden te peilen. Deze resultaten zijn met het bouwteam gedeeld. Vanuit daar is gekeken naar de mogelijkheden binnen het budget en het beleid van de gemeente Breda.

Daarna is een eerste schets gemaakt, welke begin juli gepresenteerd is aan de gemeente en omwonenden. Ouders en kinderen konden deze middag de tekeningen bekijken, vragen stellen en opmerkingen doorgeven aan het bouwteam. Na deze gezellige middag is door het bouwteam het definitieve ontwerp opgesteld en zijn de aanlegkosten opnieuw doorgerekend. Na de positieve beheertoets van de Gemeente Breda is in het najaar gestart met de aanleg. Ook tijdens de aanleg konden de omwonenden met de werkzaamheden meekijken en elke woensdagmiddag tussen vier en vijf uur hun eventuele vragen stellen.”

Het resultaat

“In de oude situatie bestond het plein voor een groot deel uit asfalt. Hier werd gevoetbald en in de winter geschaatst. Sommige omwonenden wilden het asfalt behouden en anderen zagen er liever gras voor terugkomen met extra speeltoestellen. Uiteindelijk is 25% van het asfalt opgeofferd voor de uitbreiding van de speeltuin. Hierdoor is deze twee keer zo groot geworden. Nu bestaat de speeltuin uit een gedeelte voor kleine kinderen van 0-4 jaar en een gedeelte voor de grotere kinderen vanaf 5 jaar. Hier zijn schommels en een klimtoestel te vinden. Ook is het overgebleven asfalt gereinigd en functioneler gemaakt. Met een tafeltennistafel, voetbalgoals, een hinkelbaan, letterslang en zitgelegenheid is er nu voor ieder wat wils.

De jeu de boules baan is opnieuw bestraat en het aanwezige groen is deels vernieuwd, ook zijn enkele nieuwe bomen en groenvakken aangeplant. De lange stroken doorgeschoten prunus struiken van 5 meter hoog zijn volledig teruggesnoeid tot een hoogte van circa. 1,20 meter. Hierdoor is het Hyacintplein open en overzichtelijk geworden, wat zorgt voor een veiliger geheel.”

Van ontwerp tot oplevering

“Het mooiste aan dit project vind ik de tevreden opdrachtgever en omwonenden. Daarnaast was de samenwerking met alle partijen super. Mooi om van ontwerp tot oplevering aan een project te werken. Input te leveren en aanpassingen te maken waar nodig voor een nog beter resultaat binnen de mogelijkheden van de begroting. Ook is het heel mooi om te zien dat de nieuwe inrichting van de speeltuin nu al zoveel gebruikt wordt.”

Wij bedanken het bouwteam, Gemeente Breda, Plancompagnons Landschapsarchitecten BNT en omwonenden voor deze mooie samenwerking. Ook wensen wij hen veel plezier met de nieuwe inrichting.

Lees ook: Nieuwe techniek; milieuvriendelijke manier van onkruidbestrijding.

Lees ook

← Terug naar referenties