In 2015 heeft JvESCH in opdracht van BPD Dorst het terrein van het nieuwbouwproject De Boswachterij in Dorst bouwrijp gemaakt. We hebben destijds rioleringen en huisaan  sluitingen geplaatst, saneringswerkzaamheden en grondwerkzaamheden uitgevoerd en de (bouw)wegen aangelegd. Het groen- en civielbestek wordt nu eveneens door ons uitgevoerd. Deze opdrachten zijn nagenoeg gelijktijdig aangenomen in het voorjaar van 2016.

Bij het eerste bestek gaat het om de aanplant van groen. We plaatsen in het gebied diverse meerstammige bomen zoals eiken, berken en pinussen. Het toepassen van dergelijke boomsoorten sluit perfect aan op het naastgelegen natuurgebied, gezien hun grillig uiterlijk wat een natuurlijk en sfeervol karakter geeft. Daarnaast worden er verschillende vaste planten en solitaire heesters geplaatst. Dat draagt bij aan het parkachtige beeld van de wijk.

Voor het civielbestek realiseert JvESCH de aanleg van asfaltwegen, parkeervakken, voetpaden, terreinverlichting en bebordingen. Het asfalt wordt in verschillende lagen aangebracht. De derde, laatste laag wordt pas verzorgd tegen het einde van het project, wanneer er geringe kans is op schade aan het oppervlak door zwaar vrachtverkeer.

Het werk verloopt in fases, aangezien de bouwaannemer soms eerst een onderdeel af moet ronden voordat wij verder kunnen. De werkzaamheden voor het groen vinden daarbij voornamelijk plaats tussen oktober en maart, in de plantperiode. Buiten die periode liggen de aanplantwerkzaamheden stil. De verwachting is dat alle werkzaamheden eind 2017 zijn afgerond.

Ook de komende jaren blijven we nog betrokken. In het groenbestek is een inboeten onderhoudsverplichting van 5 jaar opgenomen. De inboetverplichting vraagt om vervanging van bomen en planten wanneer deze binnen de gestelde periode uitvallen. Dezelfde verplichting geldt ook voor het asfalt, echter voor een periode van 10 jaar.