Voor de Europalaan in Tilburg zijn in opdracht van de gemeente werkzaamheden verricht aan het straatwerk en het riool. Het hoofdriool ligt hier ongeveer 3 meter diep. Voor het vervangen van alle huis- en kolkaansluitingen konden we daarom om en nabij de 70 keer 3 meter diep de grond in.

De uit te voeren werkzaamheden waren:
– Plaatsen van verkeersafzettingen
– Opbreken van  verhardingen
– Vervangen van rioolaansluitingen en kolkleidingen
– Afgraven en opnieuw aanbrengen van de straatlaag
– Stellen van banden en kolken
– Aanbrengen van verhardingen
– Opruimen en afwerken
– Verwijderen van de verkeersmaatregelen
– Inzaaien van de gazons en bermen

In het najaar worden er nog bomen en heesters aangeplant en bemest. Daarnaast worden de bestaande bomen gesnoeid.