Dankzij een goed plan van aanpak in combinatie met een scherpe prijs heeft de Gemeente Tilburg JvESCH in 2016 de opdracht gegeven voor de kap en herplant van bomen in Tilburg en de kernen Udenhout en Berkel-Enschot.

De opdracht is in het voorjaar van 2017 afgerond. In totaal zijn 353 bomen omgezaagd, 378 stronken uitgefreesd en 607 bomen terug geplant*. In de opdracht van de gemeente was op basis van eerdere inventarisaties aangegeven welke bomen zogezegd ‘slecht’ waren en moesten worden gerooid. Voor sommige bomen moest nog advies gegeven worden of deze behouden konden blijven op hun standplaats. In het advies van JvESCH was daarnaast opgenomen welke bomen opnieuw geplaatst zouden worden. Veelal waren dat bomen van dezelfde soort, deels was het advies om juist een andere boomsoort te plaatsen, omdat dit passender was.

Bij het plaatsen van nieuwe bomen is een goede groeiplaats van groot belang. Alleen dan is de nieuw geplante boom klaar voor de toekomst. Dat sluit ook aan bij de opdracht die de gemeente Tilburg heeft gegeven: de nieuwe bomen moeten minimaal 30 jaar blijven staan. De grootte van de groeiplaats is afhankelijk van de grootte van de boom. Hierbij wordt in de beplanting of het gazon de grond doorgespit met schimmeldominante humuscompost om het bodemleven te activeren. Onder verhardingen wordt gebruik gemaakt van bomenzand of bomengranulaat. De keuze hiertussen hangt samen met het gebruik van de directe omgeving van de boom. Bij zwaardere belasting is bomengranulaat een betere optie. Waar nodig is ook beluchting in de groeiplaats aangebracht.

Van de geplaatste bomen kwam een gedeelte uit de eigen kwekerij in Cromvoirt. Het grote voordeel hiervan is dat we snel kunnen schakelen en ervoor zorgen dat bomen niet langer boven de grond staan dan nodig is. Voor de gemeente Tilburg en andere klanten kunnen we het gehele proces van een dergelijke opdracht in eigen beheer verzorgen: van het rooien tot aan het leveren en aanplanten van de bomen, inclusief de benodigde nazorg.

* De aantallen verschillen onderling, omdat binnen deze opdracht bomen zijn geplant die in 2015 al gerooid waren.