In maart 2020 zijn we in samenwerking met Ennatuurlijk en Heijmans gestart met de aanleg van Warmtesingel in Breda. Dit is een vijf kilometer lange leiding die het warmtenet aan de ene kant van de stad op termijn verbindt met het warmtenet aan de andere kant. Tijdens de aanleg van dit warmtenet ziet Gemeente Breda tevens de kans om de bovengrondse en ondergrondse infra aan te pakken en tevens een duurzaamheidsslag te maken. JvESCH is verantwoordelijk voor de aanleg van een traject van 1.300 meter.

Gescheiden rioolstelsel

Er is door ons een gescheiden rioolstelsel aangelegd waarbij het we het regenwater direct in de singel loosd en daarmee terugvloeit in de natuur. Hiervoor zijn speciale uitstroomvoorzieningen gerealiseerd.

Autoluw, meer ruimte voor fietsers en groen

De reguliere straat transformeert naar fietsstraat waar auto’s welkom zijn. Tevens wordt de straat eenrinchtingsverkeer. Alles wordt opnieuw bestraat, parkeervakken en straatmeubilair wordt aangebracht. Doordat de fietsstraat minder ruimte inneemt, onstaat er meer groene ruimte aan de singel-zijde. Wat voorheen een smalle groenstrook was, wordt nu een ‘singel-park’. JvESCH verbetert hiervoor de bodem door teelaarde aan te brengen.

Minimalisatie van de werkoverlast

Het werk vindt plaats in een dichtstedelijk gebied. JvESCH probeert de werkoverlast daarom minimaal te houden voor omwonenden. We werken daarom veel vanuit een werkdepot verderop om de druk op dit gebied en CO2 uitstoot te minimaliseren.

Belangrijk is dat de straat bereikbaar blijft voor hulpverleners. Speciaal hiervoor legde JvESCH in samenspraak met de hulpverleners een tijdelijke calamiteiten-baan aan zodat bijvoorbeeld ambulances of brandweer toch doorgang kunnen vinden. Een bijkomend voordeel is dat dankzij deze maatregel grotere werkvakken gecreëerd kunnen worden.

Bewoners worden middels de gemeente op de hoogte gehouden van de werkzaamheden. Plaatselijk communiceert JvESCH extra met de omwonenden zodra de werkzaamheden voor hun deur van start gaan.

Uitbreiding warmtenet

Met de uitbreiding van het warmtenet komt duurzame warmte voor zo’n vijfduizend woningen en honderd bedrijven binnen handbereik als alternatief voor het verwarmen met aardgas. De eerste fase van de Warmtesingel is in oktober 2020 afgerond. JvESCH verzorgde het grondwerk voor de aanleg van de leidingen. JvESCH verzorgde het voorbereidend grondwerk en de overige ondergrondse infra.