In het voorjaar van 2018 hebben wij de opdracht aangenomen voor het onderhoud van 31 complexen van woningcorporatie Laurentius in Breda. Het betreft het onderhoud van al het groen en grijs in deelgebied Zuid.

Het groene onderdeel van de opdracht bestaat onder andere uit het snoeien en onkruid-vrij houden van de beplanting en de hagen. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het maaien van de gazons en het verwijderen van blad. Ook verzorgen we het boomonderhoud. We snoeien de bomen en op basis van VTA-inspecties geven we gericht advies voor benodigde onderhoudsmaatregelen op dit gebied.

Het grijze onderdeel heeft betrekking op de verhardingen. Wij zorgen ervoor dat deze onkruid en bladvrij blijven.

Voor deze mooie opdracht hebben we ons eerst voorgesteld aan de woning-corporatie met een uitgebreide bedrijfspresentatie. Vervolgens zijn we uitgenodigd om een plan van aanpak en kostenopgave in te dienen. Met een goede score op zowel de presentatie, de offerte als ons plan van aanpak is de opdracht aan ons gegund voor de komende 5 jaar. Na deze periode kan de opdracht worden verlengd met alsnog een periode van 5 jaar.
Binnen de opdracht moet voldaan worden aan de kwaliteitsniveaus A en B uit de catalogus van de C.R.O.W. Op basis hiervan zijn de kosten per eenheid bepaald. De omvang van de opdracht was bij de inschrijving nog niet exact bekend. Er waren nog geen tekeningen en hoeveelheden van de terreinen beschikbaar. De eerste stap bij dit project was dan ook het inmeten van de terreinen, het produceren van de tekeningen en het bepalen van de hoeveelheden.