vergroeningsproject Ei plein - Tijdens

Vanuit de gemeente Nijmegen heeft JvESCH de opdracht gekregen om, in het kader van project Steenbreek, het Ei plein in Lent aan te leggen. Wij belden met projectleider groen & sport Bart Mies, die ons alles vertelde over dit vergroeningsproject.

Vergroening in de stad

“Het originele Ei plein bestond vooral uit een stenen omgeving. Dit is natuurlijk niet erg klimaat adaptief en gaf ook het regenwater geen mogelijkheid tot infiltreren. Tijd voor een vergroeningsproject”

“Één van de hoofd natuur doelstellingen in Nederland is het tegengaan van een verdere daling van het grondwaterpeil. Om zo verdroging en daling van het huidige grondwaterpeil tegen te gaan”
– aldus Bart Mies, projectleider groen & sport JvESCH.

“Vanuit de bewoners van de John Lennonstraat in Lent is dit vergroeningsproject geïnitieerd. De aanwonenden van het EI plein dienden samen een verzoek in bij de gemeente Nijmegen om hun huidige leefomgeving te vergroenen. Met als doel niet alleen vergroening, maar ook verduurzaming van de buurt. Dit gebeurt door middel van ontstening en het aanbrengen van extra groenvoorzieningen. Waaronder bomen, planten en bloemen.”

Project Steenbreek

“Omdat het plein volledig betegeld was, hebben we in week 45 eerst de aanwezige bestrating verwijderd. Daarna hebben we de zandige ondergrond ontgraven en is er vanuit onze vestiging in Tilburg teelaarde geleverd. Dit om vruchtbare grond te stimuleren. Met deze aarde is het plein opnieuw aangekleed. Om de padenstructuur te creëren is er vanuit onze vestiging ook halfverharding materiaal geleverd en verwerkt.

In week 46 is er gestart met het inplanten van de nieuwe struiken en bomen, en is het gras ingezaaid.”

JvESCH is blij met deze extra klus binnen het bomen bestek van de gemeente Nijmegen, en de snelheid waarmee dit project is opgepakt. We zijn trots op het eindresultaat en bedanken alle project medewerkers voor hun inzet.

Lees ook: Het bermen en sloten maaiseizoen in uitvoering.