Na vele klachten over lekkages en stankoverlast besloot Gemeente Tilburg in 2014 in actie te komen. Er kwam een plan voor de herinrichting van het Ypelaerpark in Tilburg.

Door een kritische benadering tijdens de calculatie, een scherpe inschrijving en een plan waaraan een maximale score werd toegekend, werd het werk aan ons gegund.

Medio januari 2017 konden we starten met de werkzaamheden. Het project was een integrale opdracht (UAV-GC), waarbinnen we op zowel cultuur- als civieltechnisch vlak konden laten zien waartoe ons bedrijf in staat is.

Het werk is uitgevoerd op basis van een ontwerp van BTL en Gemeente Tilburg.

Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren was er bij dit project bijna continu een European Tree Technician (ETT-er) uit onze organisatie betrokken. Zijn kennis bleek waardevol bij de uitvoering van de opdracht.

In het nieuwe park hebben we de volgende onderdelen gerealiseerd:

  • Nieuwe zitbanken plaatsen en oude bruikbare banken terugplaatsen
  • Nieuwe vijver uitgegraven, zand afvoeren en op hoogte brengen van vijverbodem
  • Betonnen duiker aanbrengen t.b.v. een natuurlijke brug
  • Nieuw riool aanleggen met een uitstroombak
  • Jeu de Boules banen herstellen
  • Speeltoestellen verplaatsen
  • Wandelpaden vervangen en aanleggen
  • Sierheesters, nieuwe bomen en waterplanten planten
  • Terrein egaliseren en opnieuw inzaaien
  • Schanskorven plaatsen met een natuurlijke steenvulling (Grauwacke) en betonnen fundering

Na oplevering is JvESCH nog 1 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud, waarna het wordt overgedragen aan de gemeente.