Sluis Engelen vormt de ‘barrière’ tussen de Maas en de binnenwateren van ’s-Hertogenbosch. Bij hoogwater dient Sluis Engelen Den Bosch dan ook te beschermen tegen de hoge waterstand. Normaal gesproken loopt het water door de sluis de Maas in. Op die stroomrichting zijn de sluisdeuren dan ook ingesteld. Bij hoogwater in de Maas kunnen de sluisdeuren niet voldoende het water keren. Vandaar dat er een noodkering is ingebouwd in de sluis. Deze dient dan handmatig gedicht te worden met balken van meer dan 3000 kilo per stuk. Omdat dit slechts zeer sporadisch voorkomt is af en toe een test nodig om te bekijken of de noodkering zijn functie nog kan uitoefenen.

Om de werking van deze noodkering te testen heeft JvESCH de opdracht gekregen deze op een zaterdag voor de start van het hoogwaterseizoen dicht te maken. Op deze wijze kan bekeken worden dat -mocht het nodig zijn- de noodkering zijn functie kan uitoefenen en dat wanneer het daadwerkelijk nodig zou zijn, Den Bosch droge voeten houdt.

Sluis Engelen

Sluis Engelen

J. van Esch BV test de noodkering.

J. van Esch BV test de noodkering.