Over de verantwoordelijkheid voor afvalstoffen die vrijkomen bij een opdracht bestaat nog wel eens verwarring. Ligt deze verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever? Of is het onderdeel van de opdracht en hoort deze bij de opdrachtnemer thuis?

“Het antwoord op die vraag is eenduidig”, licht René Meesters, toezichthouder bij de omgevingsdienst West- en Midden-Brabant toe. “In Nederland is wettelijk bepaald dat de ontdoener van het afval (doorgaans de opdrachtgever), verantwoordelijk is voor afvalstoffen tot het moment dat deze weer nuttig toegepast kunnen worden of veilig afgevoerd zijn. Concreet betekent dat dat de ontdoener moet kunnen aantonen dat de afvalstoffen zijn afgevoerd naar een erkende verwerker.”

Wanneer bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen niet juist worden verwerkt, kan dat nadelige gevolgen hebben voor mens en milieu. De omgevingsdienst houdt dan ook toezicht op de juiste verwerking van afvalstoffen. René Meesters: “Al het af te voeren afval, krijgt een afvalstroomnummer. Via een registratie in het landelijk administratiesysteem Amice kan de omgevingsdienst erop toezien dat dit op een juiste manier afgevoerd en verwerkt wordt.”

“Opdrachtgevers hebben echter ook de mogelijkheid om de verantwoordelijkheid over te dragen”, vult Willy den Ouden van JvESCH aan. “Zij kunnen daarvoor erkende bedrijven, zoals het onze, inschakelen om de afvalstoffen in te nemen. De erkende innemende organisatie wordt vervolgens verantwoordelijk voor het juist afvoeren of hergebruiken van de afvalstoffen.”