Afgelopen week heeft JvESCH de werkzaamheden aan de Torenstraat in Helvoirt afgerond. De afgelopen maanden is hier hard gewerkt aan de herinrichting van de dorpskern. Al eerder schreven we een artikel over de start van de werkzaamheden. In december 2020 werd het startsein gegeven met het rooien van een aantal bomen, aansluitend werd door JvESCH vanaf eind februari een complete reconstructie uitgevoerd. Hierbij werden ook huisaansluitingen, waterleidingen en riool vervangen. De eer was aan locoburgemeester Fons Potters om de torenstraat officieel te openen.

Onverwacht
Soms lopen we tijdens onze werkzaamheden tegen onverwachte situaties aan. Bij dit project zelfs op drie momenten. Bij aanvang vonden we een middenspanningskabel van 10.000 volt, die volgens de netbeheerder Enexis nog voldoende functioneerde, maar die qua ligging toch niet goed matchte met het nieuwe rioolontwerp. Uiteindelijk hebben we samen met de netbeheerder en BAM de oude kabel buiten werking gesteld, en een nieuwe kabel gelegd.

Daarnaast stuitten we tijdens de werkzaamheden op twee onverwachte zaken. ‘In de buurt van de kerk werden tijdens het graven botten gevonden’, vertelt uitvoerder Jeroen Verhoef. ‘Hiervoor werd het archeologisch team ingeschakeld, dat de botten heeft meegenomen voor onderzoek’. Nu komt het vaker voor dat op zo’n locatie botten worden gevonden, en zijn onze lijnen met de archeologische experts kort. Wat minder verwacht was, was dat we tijdens het werk ook stuitten op (niet-functionele) asbest-cementleidingen bij de aanleg van het nieuwe hoofdriool. ‘Deze moeten door een erkend bedrijf verwijderd worden. Gelukkig hebben wij deze expertise zelf in huis. We konden snel schakelen met het onderzoeksbureau en na de uitslagen van de afgenomen monsters konden we direct onze eigen mensen inzetten om de asbest op te ruimen’, voegt Jeroen toe.

De drie ontwikkelingen samen leverden maar een korte stagnatie op, die we door strakke sturing snel hebben kunnen inlopen. In totaal resulteerde het vervangen van de kabel, het vinden van de botten én de asbest in een vertraging van vier weken. ‘Wij waren, net als opdrachtgever Gemeente Vught, van mening dat alle werkzaamheden vóór de bouwvak afgerond moesten worden om overlast voor de omwonenden niet onnodig lang te laten duren’, vertelt omgevingsmanager Paul Heijmans. ‘Intern werd daarom alles op alles gezet om het proces dusdanig te optimaliseren zodat uitloop niet nodig was. Werkvakken werden opgerekt en werkzaamheden werden naast elkaar uitgevoerd, in plaats van opeenvolgend.’

Omgevingsmanagement
Al bij de start van dit omvangrijke project wisten we dat door de centrale ligging, de verkeersdoorstroom en de tevredenheid van de omwonenden belangrijke uitgangspunten waren. Omgevingsmanager Paul Heijmans maakte daarvoor met Visscher Traffic direct een verkeersplan waarbij eventuele knelpunten in kaart werden gebracht en werden voorzien van oplossingen.
‘Een pragmatische aanpak en aanpassingsvermogen bij wijzigingen zijn hierbij essentieel’, vertelt hij. ‘We zijn dan ook tevreden dat we feedback vanuit de opdrachtgever of de omwonenden snel konden vertalen naar praktische aanpassingen.’

Afgelopen week werd de laatste hand aan de bestrating gelegd en in het najaar plant JvESCH de nieuwe bomen. Daarmee ronden we de herinrichting van de Torenstraat in Helvoirt af.

De nieuwe Torenstraat in cijfers
– In totaal werd er 5 maanden door JvESCH gewerkt aan de Torenstraat
– Hierbij werden 470.000 nieuwe stenen gelegd en zo’n 4 km aan trottoirbanden
– Ook werd er 1.600 meter aan riool gelegd en vervingen we 700 meter waterleiding

Samenwerkingen
De herinrichting van de Torenstraat gebeurde in opdracht van de voormalige gemeente Haaren onder regie van de huidige gemeente Vught. Het dagelijks toezicht en de directievoering werd uitgevoerd door ingenieursbureau Juust uit Kapelle  Het projectteam vanuit JvESCH bestond uit Roel Ebben (werkvoorbereider/calculator), Paul Heijmans (omgevingsmanager) Jeroen Verhoef (uitvoerder), Niels van Gemert (voorman/machinist), Koen Pijnenburg (riool-expert) en Richard van Helvert (kraanmachinist). Zij werden ondersteund door een team van bekwame vakkrachten.

Wij werkten in dit project nauw samen met BAM, van Haaren Wegenbouw, Ockhuizen en Visscher Traffic.