In de gemeente Dongen is JvESCH vanaf september t/m november bezig met het maaien van de bermen en sloten.

Het belang van onderhoud

Het maaien van de sloten is belangrijk voor een goed waterpeil. Zonder dit onderhoud kunnen sloten overwoekerd raken. Water kan dan niet meer doorstromen met wateroverlast als gevolg.
Het kort houden van het gras in de bermen zorgt ervoor dat er geen gras over de rijbaan gaat hangen en dat kruispunten overzichtelijk blijven. Dit onderhoud is dus belangrijk voor de verkeersveiligheid.

Veiligheid voorop

Wanneer u ons aan het werk ziet, is het voor uw en onze veiligheid belangrijk dat u:

  • niet binnen de draaicirkels van de machines komt
  • gezien wordt door de chauffeur en machinisten
  • op veilige afstand blijft van de werkzaamheden
  • de van toepassing zijnde verkeersmaatregelen in acht neemt

We bedanken u voor uw medewerking en begrip!